ubezpieczenia kielce41 343 17 68, kom: 507 124 700 ubezpieczenia samochodu kielcebiuro@lidercu.pl

LIDER CENTRUM UBEZPIECZEŃ oferuje ubezpieczenia komunikacyjne w szerokim zakresie i różnych wariantach. Na kompleksową ofertę składają się m.in. ubezpieczenia :

OC KOMUNIKACYJNE : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym znajdującym zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny.

Odszkodowanie, które posiadacz lub kierowca pojazdu jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. Ubezpieczenie to chroni zatem zarówno majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje roszczenia.

Każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji zobowiązany jest wykupić polisę OC – niezależnie od faktu czy samochód jest użytkowany czy nie.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa wiele Towarzystw oferujących polisy komunikacyjne. Pomimo, że OC u poszczególnych ubezpieczycieli jest takie same, ceny polis OC mogą różnić się nawet o kilkaset złotych! Dlatego aby nie przepłacać, tak ważne jest porównanie wszystkich możliwości ochrony samochodu.

Chcesz zaoszczędzić na polisie OC i w łatwy sposób kupić ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb? Skontaktuj się z LIDER CENTRUM UBEZPIECZEŃ ! Tu otrzymasz ofertę kilku Ubezpieczycieli najbardziej odpowiadającą Twoim oczekiwaniom dzięki czemu oszczędzisz nie tylko czas ale i pieniądze .

Druki do pobrania:

  • wypowiedzenie OC  
  • zgłoszenie sprzedaży pojazdu 
  • ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu 
  • wspólne zgłoszenie szkody 

 

BLS: BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD jest nowoczesnym  uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. BLS pozwala na uniknięcie uciążliwości i formalności przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy wypadku

AUTO-CASCO: Ubezpieczenie to zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia. Szeroki zakres ochrony obejmujący wszelkie ryzyka (formuła „all risk”), możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia zależnie od indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie takie jest oferowane dla pojazdów do 15 roku eksploatacji z nieograniczoną  możliwością kontynuowania ochrony w latach kolejnych.

SZYBY: Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Twoim pojeździe w przypadku ich uszkodzenia (np. na skutek wandalizmu). Powstałe zdarzenie, objęte tą ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC .

OCHRONA PRAWNA: Jako kierowca, jesteś nieustannie narażony na nieprzewidziane zdarzenia związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, a tym samym na pojawienie się problemu natury prawnej. Ochrona Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewnia wsparcie w takich właśnie sytuacjach.

NNW: Podróżuj bezpiecznie z ubezpieczeniem NNW. Gdy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek Ty i Twoi bliscy otrzymacie dodatkowe wsparcie finansowe

ASSISTANCE: Zapewnij sobie ochronę w czasie podróży. Posiadając Assistance możesz liczyć na pomoc w przypadku awarii samochodu lub kolizji przez 24 godziny na dobę.

ZIELONA KARTA: Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną posiadacza  pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty, na terenie których nie działa OC krajowe (http://pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu )
Zielona Karta oferowana jest bezpłatnie lub za opłatą ( w zależności od wybranego Zakładu Ubezpieczeń ) . Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15 dni.

Od 01.05.2004 roku, kiedy to Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, polskie OC jest ważne w takich krajach jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy i Węgry.

Jednak wybierając się do: Albanii, na Białoruś, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji lub na Ukrainę - koniecznie  trzeba posiadać Zieloną Kartę.


UBEZPIECZENIE GRANICZNE:
Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne.

Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 15 lub 30 dni

 

Członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
   Austria  Belgia    Bułgaria
 Chorwacja  Cypr    Czechy
 Dania  Estonia  Finlandia
 Francja  Grecja  Hiszpania
   Holandia  Irlandia  Islandia
   Lichtenstein    Litwa  Luksemburg
   Łotwa  Malta    Niemcy
   Norwegia  Polska  Portugalia
   Rumunia  Słowacja  Słowenia
Szwajcaria Szwecja Węgry
Wielka Brytania